System wodorozcieńczalny SPECTRAL WAVE

Spectral WAVE to kombinacja 77 komponentów, w skład których wchodzą:

  • 42 pasty solidowe
  • 10 past aluminiowych
  • 17 past perłowych
  • 5 past xirallic
  • 2 spoiwa
  • specjalny rozcieńczalnik.

Pasty pigmentowe i spoiwa są pakowane w butelki z jednorazowymi dozownikami, umożliwiającymi precyzyjne dozowanie komponentów. Objętość butelek wynosi 0,5 litra oraz 0,1 litra, rozcieńczalnik i spoiwo dostarczane są w butelkach o objętości 1 litra. Przygotowanie lakieru bazowego, ilość i rodzaj zastosowanego spoiwa oraz rozcieńczalnika dobierane są indywidualnie dla każdej receptury i podane są w programie komputerowym obsługującym technologie Spectral.